• Zmaja od Noćaja 13a, 11000 Beograd

  • TEL: +381 63 723 57 22
    Serbian SR English EN German DE Russian RU
Rezultati pretrage

Katastar nepokretnosti

Pretraga baze podataka katastra nepokretnosti

Servis omogućava pretraživanje podataka o nepokretnostima, koji su u Službi za katastar nepokretnosti sa naznačenim datumom ažurnosti bili u statusu “aktivni”.

Podaci su organizovani po opštinama. Nepokretnosti pretražujete u okviru katastarskih opština izabrane opštine. Beograd i Niš imaju status Gradova. To znači da morate da izaberete opštine ovih gradova kod pretraživanja nepokretnosti.

Ovom servisu možete pristupiti klikom na dugme:

Uporedi